ČMŽO SALAŠSKÝ DRTIKOL 2016

13689591_10208219369935650_44147267_nON-LINE – přihláška

Propozice I. ročník závodu horských kol ČMŽO SALAŠSKÝ DRTIKOL

Pořadatel:
Cyklistický klub Salaš, z.s.
Salaš 85
Velehrad 687 06

Termín:
18. září 2016

Místo konání:
Salaš
Start a cíl:
Areál hřiště v obci Salaš

Trať:
Délka krátké trasy závodu je min. 31,5 km s převýšením 900 m, převážně po zpevněných lesních a polních cestách, vedoucí přes obec Salaš a Velehrad.

Délka dlouhé trasy závodu je 63 km s převýšením 1800 m.

Prezentace:
neděle 18. září od 9:00 do 11:00 hod

Start:
Areál hřiště v obci Salaš

12:00 obě kategorie

Limit pro projetí tratě:
6:00 hod

Vyhlášení výsledků:
cca 16:00 hod, případně i dříve

Startovné:
do 11. 9. 2016 250,- Kč
Startovné je možno uhradit i po 11.9.2016 při prezentaci v neděli 18.9.2016 ve zvýšené podobě 300,- Kč (bez občerstvení v cíli závodu).

Startovné zahrnuje:
občerstvení na trati (1x občerstvovací stanice – krátká trať, 2x – dlouhá trať), teplé občerstvení v cíli, nealko nápoj, zdravotnickou službu, měření čipem, sprchy a mytí kol.

!!Uhrazené startovné se v případě neúčasti na závodě nevrací!! Do 11.9.2016 je možný převod uhrazeného startovného na jiného účastníka s promítnutím změny do startovní listiny.

Přihlášky:
1. ON-LINE – přihláška
2. OSOBNĚ – obecní úřad Salaš
3. POŠTOU – na adresu pořadatele
4. OSOBNĚ – v den startu při prezentaci

Přihlásit se mohou pouze osoby, kterým je v den závodu 18 let a více. Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Způsob platby startovného:
hotovostní úhrada na obecním úřadě Salaš
hotovostní úhrada v den startu při prezentaci
bezhotovostní úhrada na účet číslo 2900968112/2010 jako variabilní symbol uvádějte celé rodné číslo bez lomítka (rozhodující pro výši startovného je datum připsání platby na účet, nikoliv datum odeslání z účtu)

Zahraniční účastníci platí startovné na místě v Kč, u přihlášky do 11.9.2016, platí zvýhodněné podmínky.

Pořadatelé si vyhrazují právo přidělit startovní čísla 0-50, pro nasazení na startu, dle rozhodnutí pořadatelů.

Kategorie pro dlouhý závod:

J – junioři do 18 let (1993 a mladší) nutný souhlas zákonného zástupce
M – muži 19 – 29 let (1997 – 1987)
M I – muži 30 – 39 let (1986- 1977)
M II – muži 40 – 49 let (1976- 1967)
M III – muži 50 – 59 let (1966- 1957)
MIV – muži nad 60 let (1956 a starší)
Ž I – ženy (1976 a mladší)
Ž II – ženy (1975 a starší)

Kategorie pro krátký zavod:

Pouze rozdělení na muže a ženy

 

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

Ceny:
věcné ceny pro první tři v jednotlivých kategoriích, finanční ceny pro první tři v absolutním pořadí (pouze na dlouhé trase).

Závodí se dle harmonogramu závodu. Závod se jede za plného silničního provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách a odpadky odhazují pouze v označených zónách. Kolo musí být v dobrém technickém stavu.

Cyklistická přilba povinná!!!