Propozice

Propozice V. ročník závodu horských kol ČMŽO SALAŠSKÝ DRTIKOL

Pořadatel:
Cyklistický klub Salaš, z.s.
Salaš 85
Velehrad 687 06

Termín:
16. května 2020
Místo konání:
Salaš
Start a cíl:
Areál hřiště v obci Salaš

Trať:
Tento ročník bude jen jedna trasa o délce cca 45km s převýšením cca 1200m, převážně po zpevněných lesních a polních cestách, vedoucí přes obec Salaš a Velehrad.

Mapa trasy bude co nejdříve zveřejněna.

Prezentace:
sobota 16. května od 9:00 do 11:00 hod

Start:
Areál hřiště v obci Salaš

12:30

Limit pro projetí tratě:
6:00 hod

Vyhlášení výsledků:
cca 16:00 hod, případně i dříve

Startovné:
do 11.5.2020 – 300,- Kč

Startovné je možno uhradit i po termínu 11.5.2020 při prezentaci v sobotu 16.5.2020 ve zvýšené podobě 400,- Kč (bez občerstvení v cíli závodu).

Startovné pro kategorii holky a kluci 13 – 14 let – 150 Kč

Startovné zahrnuje:
občerstvení na trati (2x – dlouhá trať), teplé občerstvení v cíli, nealko/alko nápoj, zdravotnickou službu, měření čipem, sprchy a mytí kol.

!!Uhrazené startovné se v případě neúčasti na závodě nevrací!! Do 16.5.2020 (lze na místě) je možný převod uhrazeného startovného na jiného účastníka s promítnutím změny do startovní listiny.

Přihlášky:
1. ON-LINE – zde
2. OSOBNĚ – obecní úřad Salaš, Slovácká Kolovna v Uherském Hradišti
3. POŠTOU – na adresu pořadatele
4. OSOBNĚ – v den startu při prezentaci

Přihlásit se mohou pouze osoby, kterým je v den závodu 18 let a více. Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Způsob platby startovného:
hotovostní úhrada na obecním úřadě Salaš nebo na prodejně Slovácké Kolovny v Uherském Hradišti
hotovostní úhrada v den startu při prezentaci
bezhotovostní úhrada na účet číslo 2900968112/2010 jako variabilní symbol uvádějte celé rodné číslo bez lomítka (rozhodující pro výši startovného je datum připsání platby na účet, nikoliv datum odeslání z účtu)

Zahraniční účastníci platí startovné na místě v Kč, u přihlášky 16.5.2020, platí zvýhodněné podmínky.

Pořadatelé si vyhrazují právo přidělit startovní čísla 0-50, pro nasazení na startu, dle rozhodnutí pořadatelů.

Kategorie:

Trasa 45 km
MUŽI
– M1 15-19 let (2004-2000)
– M2 20-29 let (1999-1990)
– M3 30-39 let (1989-1980)
– M4 40-49 let (1979-1970)
– M5 50-59 let (1969-1960)
-M6 nad 60 let (1959-1922)
ŽENY
-Ženy 1 – 15-35 let (2004-1984)
-Ženy 2 – nad 36 let (1983 -1922)

Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození.

Dětská trasa

Start dětského závodu v 9:00
Registrace od 8:00 do 8:40!
Kategorie:
– 1 kolo maminky s kočárkem (areál hřiště),
– 1 délka odrážedla 2-3 roky (areál hřiště),
– 1 kolo 4-5 let (areál hřiště),
– 3 kola 6-8 let (areál hřiště),
– 4 kola 9-11 let (areál hřiště),
– 1 kolo 12-15 let (i mimo areál hřiště!)

Startovné pro všechny kategorie: 50,- Kč
Přihlášení i startovné se vyřizuje na místě.

Ceny:
věcné ceny pro první tři v jednotlivých kategoriích, finanční ceny pro první tři v absolutním pořadí

MUŽI
1. místo – 2500,- Kč
2. místo – 1800,- Kč
3. místo – 1000,- Kč

ŽENY
1. místo – 1200,- Kč
2. místo – 700,- Kč
3. místo – 400,- Kč

Závodí se dle harmonogramu závodu. Závod se jede za plného silničního provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyhrazených cestách a odpadky odhazují pouze v označených zónách. Kolo musí být v dobrém technickém stavu.

Cyklistická přilba povinná!!!